Reklama

Chcesz dotrzeć do kilku tysięcy użytkowników?
Zareklamuj się z FerFun!


Proponujemy Państwu kilka modeli promocyjnych – od standardowych banerów i boxów reklamowych, po kampanie w social media jak i indywidualny mailing ofertowy.

Nie masz pomysłu na kampanie? Napisz do nas lub zadzwoń!
Z pewnością dobierzemy ofertę spełniającą Twojego wymagania.

 FerFun.co.uk oferuje mocno eksponującą kampanię:

 STRONA GŁÓWNA

 • Leaderboard/ Billboard (960x150px)
  przez 30 dni na stronie głównej oferujący 100% wyświetleń strony domowej

wymiary-glowna

PODSTRONA

 • Reprezentacyjny Full Baner (650x100px)
  rotacyjnie wyświetlany na stronie „Wydarzenia”, w miejscu najczęściej odwiedzanym przez użytkowników
 • Square (250x250px)
  box z prawej części serwisu, nie wchodzi on w rotację z innymi kampaniami, gwarantując stałą pozycję
 • Leaderboard/ Billboard (960x150px)
  przez 30 dni na wszystkich podstronach oferujący 100% wyświetleń strony domowej

wymiary-podstronaDlaczego warto z nami współpracować?

1374591602_click_ad-lbZ nami zyskujesz

Dzięki reklamie w naszym serwisie masz szansę dotrzeć do milionowej społeczności Polaków w UK.
Spraw by Twoja strona www była częściej odwiedzana!

 

1323085948_CD-DVD Drive-22Rozwijamy się

Z nami masz pewność wizerunku swojej firmy, która podążą z duchem czasu.
Dzięki nowoczesnemu design i rosnącej ilości fanów w social media masz pewność, że Twoja firma nie straci wizerunku!

 

1374591982_help_forum-oBędzie o Tobie głośno

Masz szansę dotrzeć do grupy młodych ludzi mieszkających w Wielkiej Brytanii, Twoich obecnych i przyszłych klientów.

 

1374592071_FacebookBądź social media!

Czy wiesz, że ponad 90% Twoich klientów jest aktywnych na Facebooku? Gwarantujemy Ci, że wypromujemy Twoją firmę przez nasze kanały social media – mamy już ponad 5.000 zadowolonych klientów!

 

Zapraszamy do współpracy!

www.ferfun.co.uk

tel. UK / Poland +48 664 428 360
marketing@ferfun.co.uk

 

Flag_of_United_Kingdom_-_Circle-128

 

You want to reach thousands of users?
Advertise with FerFun!

We offer several models of promotion – from standard banners and boxes advertising campaigns in the social media and individual mailing bidding.

You do not have an idea for a campaign? Write to us or call us!
Certainly we choose the offer that meets your requirements.

FerFun.co.uk offers tight exposing campaign:

1. Leaderboard / Billboard (960x150px) – for 30 days on the home page offering 100% home page views. Price: £ 200/30 days of the campaign

2. Representative Full Banner (650x100px) – rotationally displayed on the „Events”, at the site most visited by users.
Price: £ 150/30 days of the campaign

3. Square (250x250px) – box on the left part of the service, shall not enter into the rotation with other campaigns, guaranteeing a fixed position. Price: £ 100/30 days of the campaign

4. Leaderboard / Billboard (960x150px) for 30 days on all site offering 100% home page views. Price: £ 150/30 days of the campaign

 

Why work with us?

 

1374591602_click_ad-lbWith us you gain

Through advertising on our site you have a chance to reach the community million people in the UK. Make it your website was visited more often!

 

1323085948_CD-DVD Drive-22Grow with us!

With us you are assured of the image of your company, which will follow the spirit of the time. Thanks to the modern design and the growing amount of fans in social media you are sure that your company does not lose the image!

 

1374591982_help_forum-oReaching customers 100%

You have a chance to reach the group of young people living in the UK, your current and future customers.

 

1374592071_Facebook Be social media!

Did you know that over 90% of your customers are active on Facebook? We guarantee you that you will promote your business through our social media channels – we already have over 5,000 satisfied customers!

 

Fell free to contact with us!

www.ferfun.co.uk

tel. UK / Poland +48 664 428 360
marketing@ferfun.co.uk

Be Sociable, Share!
T2D_Leader-650x100